Buurtbemiddeling Boxtel

Buurtbemiddeling Boxtel
Waarom buurtbemiddeling
Hoe werkt buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling inschakelen
De kracht van buurtbemiddeling
Zelf buurtbemiddelaar worden?
Contact opnemen met Buurtbemiddeling Boxtel
Hoe werkt buurtbemiddeling?
  1. U neemt op eigen initiatief (of via een instantie zoals de woningcoöperatie, politie of het welzijnswerk) contact op met de coördinator buurtbemiddeling en u legt uit wat er aan de hand is.
  2. Is het conflict ‘bemiddelbaar’ dan vormt de coördinator buurtbemiddeling een team van twee bemiddelaars voor uw situatie. Als de situatie niet geschikt is voor buurtbemiddeling, dan verwijst de bemiddelaar u door naar een passende instantie.
  3. De bemiddelaars gaan met u in gesprek om inzicht in de situatie te krijgen.
  4. De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de andere partij om de overlast bespreekbaar te maken. Ook wordt hun versie van het verhaal gehoord.
  5. Met instemming van beide partijen vindt een bemiddelingsgesprek plaats. In dit gesprek worden door de partijen zelf oplossingen bedacht voor de situatie. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.
  6. Na enkele weken nemen de bemiddelaars contact op met beide partijen om te informeren of de afspraken naar tevredenheid verlopen.
Hoe werkt buurtbemiddeling?
 

Buurtbemiddeling Boxtel is een samenwerkings verband